SAYILARLA SİMAV

Coğrafi Bölge

EGE

İli

KÜTAHYA

İlçe Olduğu Yıl

1867

İlçe Genel Nüfusu

64.899

İlçe Merkez Nüfusu

25.662

Rakım

830 m

Yüz Ölçümü

1568 km2


Ulaştırma

Simav- Kütahya Karayolu

143 Km

Simav- Ankara Karayolu

455 Km

Simav-İstanbul Karayolu

500 Km

Simav- Bursa Karayolu

192 Km

Simav İzmir Karayolu

240 Km

Simav-Balıkesir Karayolu

192 Km


İdari Yapı
Komşu Olduğu İlçeler Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Selendi, Demirci, Dursunbey, Sındırgı
Belediye Sayısı 6
Sit Alanı Sayısı 2 Adet Hisar ve Karşıyaka Bölgesi
Köy Sayısı 84
Belde Sayısı 5
İçme Suyu Abone Sayısı 18652
Dağıtılan Yıllık Su Miktarı 468.849 Metreküp (2015 ocak-Temmuz)
Maaş Ödenen Kamu Görevlisi Sayısı
Kadrolu Memur:1739
(4-B) :9
Sürekli işçi :5
(4-C'li) :11
Toplam :1764


Nüfus
Medyan Yaş 40,0
Akdağ Beldesi Nüfusu 1 986
Çitgöl Beldesi Nüfusu 3 516
Demirci Beldesi Nüfusu 2 754
Güney Beldesi Nüfusu 1 730
Naşa Beldesi Nüfusu 1 988
Beldeler Toplam Nüfusu 11 974
Köyler Toplam Nüfusu 26 546
Toplam Kadın Nüfusu 32 982
Toplam Erkek Nüfusu 31 369
2008 - 2012 Nüfus Artışı % -8,6
9 - 15 Yaş Okur Yazar Oranı
Türkiye Geneli
% 92
9 - 15 Yaş Okur Yazar Oranı
Kütahya Geneli
% 96,9
9 - 15 Yaş Okur Yazar Oranı
Simav Geneli
% 93,9
Bebek Ölüm Hızı % 0,559
İş Gücü Katılım Oranı % 45,6
1906 Yılı İlçe Merkezi Nüfusu 5 600
1980 Yılı İlçe Merkezi Nüfusu 10 723

Günlük Yaşam

Yerel Gazete Sayısı

2 (Simav'in Sesi Gazetesi, (Gazete Efe'm)

Dernek Sayısı

121

Vakıf Sayısı

2

Eczane Sayısı

23

Banka Sayısı

8

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı

25.050

Faal Vergi Mükellefi Sayısı

Kurumlar Vergisi:149

Gerçek Gelir Vegisi:1015

Basit Usul Ticari Kazanç:1142

Gelir vergi GMSİ: 712

Diğer Ücret:59

Yıllık Tapu Yevmiyeli İşlem Sayısı

6.524

Yıllık PTT İşlem Sayısı

Parasal Posta İşl.: 150.715

Kargo İşl. : 40083

Taahhütlü Tebligat: 48712

Kütüphaneye Kayıtlı Üye Sayısı

2605

Kütüphane Kitap Sayısı

18616


Eğitim

Öğretmen Sayısı

718

Öğrenci Sayısı

10041

Okuryazar Oranı

%95,3

İlkokul Sayısı

28

Ortaokul Sayısı

21

Lise Sayısı

11

Meslek Yüksek Okulu Sayısı

2

Fakülte Sayısı

1

Yükse Öğrenim Öğrenci Sayısı

3 200

Lise Pansiyonlarında Kalan Öğrenci Sayısı

573

Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrenci Sayısı

1425

Orta Öğretim (Lise) okullaşma Oranı

100

Yüksek Öğretim Mezun Oranı

%8

TARIM

Traktör Sayısı

4.437

Biçerdöver Sayısı

8

Ramörk Sayısı

3.894

Kulaklı Pulluk Sayısı

3.890

Ekim Makinesi

12

Atamizatör

121

Koyun Sayısı

59.000

1965 Koyun Sayısı 40.300

Keçi Sayısı

21.000

1965 Keçi Sayısı 25.000

Sığır Sayısı

32.000

1965 Sığır Sayısı 47.100

Manda Sayısı

31

1965 Manda Sayısı 930

Arı Kovanı Sayısı

3.502

1965 Arı Kovanı Sayısı 2.640

Kanatlı Hayvan Sayısı

282.657

1965 Tavuk Sayısı 28.000

Yıllık Yem Üretimi

14.326

Yıllık Buğday Üretimi

41.650 ton

1965 Yılı buğday Üretimi 3.000 ton

Yıllık Arpa Üretimi

7.780 ton

1965 Yılı Arpa Üretimi 3.600 ton

Yıllık Çavdar Üretimi

3.136 ton

1965 Yılı Çavdar Üretimi 700 ton

Yıllık Mısır Üretimi

2.028 ton

1965 Yılı Mısır Üretimi 9.900 ton

Yıllık Haşhaş Üretimi

51 ton

Yıllık Ayçiçeği Üretimi

2.074 ton

1965 Yılı Ayçiçeği Üretimi 65 ton

Yıllık Nohut Üretimi

1.568 ton

1965 Yılı Nohut Üretimi 150 ton

Yıllık Kuru Fasulye Üretimi

1.039 ton

1965 yılı Kuru Fasulye Üretimi 440 ton

Yıllık Şekerpancarı Üretimi

2.480 ton

Yıllık Çilek Üretimi

425 ton

Yıllık Domates Üretimi

7780 ton (Tarla)

Yıllık Ispanak Üretimi

352 ton

Yıllık Marul Üretimi

410 ton

Yıllık Salatalık Üretimi

630 ton

1965 Yılı Patates Üretimi 3.480 ton
1965 Yılı Mercimek Üretimi 180 ton

Yıllık Ceviz Üretimi

1.420 ton

Yıllık Kiraz Üretimi

6240 ton

Yıllık Vişne Üretimi

832 ton

Yıllık Üzüm Üretimi

945 ton

Yıllık Elma Üretimi

320 ton

Yıllık Kestane Üretimi

1.244 ton

Tarım Arazisi

561.700 (Dekar)

Sulu Tarım Arazisi

11.100 hektar (% 19.76)

Kuru Tarım Arazisi

45.070 hektar (%80,24)

Kayıtlı Çiftçi Sayısı

2.876

Sıcak Sera

2.252 ton (Domates-Hıyar)

Soğuk Sera

750,21 ton

Tarımsal Desteklemeden Yararlanan Kişi Sayısı

2.876

2014 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Hayvancılık

Kişi

Hayvan Sayısı

Miktar(TL)

Keçi Koyun Desteklemesi

623

44.982

899.640,00 TL

Buzağı Destekleme

517

1.192

92.13,00 TL

Anaç Sığır Destekleme Sayısı

1.912

5.968

1.439.690 TL

Yıllık Süt Üretimi Destekleme

2352

21.065.940 (LT)

1.092.969,63 TL

Arı Destektelemesi

21

1.987

19.870,00 TL

Anaç Manda Destekelemesi

5

8

3.200TL

Et Desteklemesi

218

818

52.200,00 TL


2014 YILIK MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEMELERİ

KİŞİ SAYISI

ALAN

TUTAR

Mazot

3.224

111.093,720(da)

511.270,89 TL

Kimyevi Gübre

3.219

109.240,271 (da)

652.974,22 TL

Toprak Analizi

14

442.194 (Da)

1.105,51 TL

2014 YILI SERTİFİKALI TOHUM, FİDAN DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Buğday Desteklemesi

15

318,03 (da)

2.385,25 TL

Ceviz Desteklemesi

5

150.818 (da)

15.081,80 TL

Organik Tarım Desteklemesi

10

423.391 (da)

29.637,37 TL

Arı Desteklemesi

7

26.792

2.880,00 TL

Kaba Yem Desteklemesi (Yonca,Yem, Mısır vs..)

120

2.575,923 da

117.536,62 TL

Sağlık

Aile Hekimi Sayısı

22

Doktor Sayısı

Uzman Dr :19

Pratisyen Dr:7

Yıllık Hastahane Poliklinik Sayısı

935093

Sosyal Politika

Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında Yurttaş Sayısı 29

Gelir Testi Yapılan Yurttaş Sayısı

5769

G 0

3505

G 1

2208

G 2

52

G 3

4

2022 Sayılı Kanundan Yararlanan Yurttaş Sayısı Maaş

2626

Şehit Sayısı

22

Gazi Sayısı

75

Orman ve Su İşleri

İlçe Orman Varlığı 1.135.525 dekar (%57)
Gölet Doluluk Oranı (2014) % 31.6
Gölet Doluluk Oranı (2015)
% 94.9
Dağ / Orman Arazisi % 62,8
Tarım Arazisi % 32,2
Mera % 2,2
Yerleşim Yeri % 2,8
Akarsular Simav Çayı, Mustafa Kemal Paşa Çayı
En Yüksek Nokta Akdağ (2089 m)
Yıllık Ortalama Sıcaklık 11,4

İstihdam

İş Gücüne Katılma Oranı Ülke Ortalaması (2013)

% 50.8

İş Gücüne Katılma Oranı Simav Ortalaması (2013)

% 54.4

İşsizlik Oranı Ülke Ortalaması (2013)

% 9.7

İşsizlik Oranı Simav Ortalaması ( 2013)

% 5.4

İstihdam Oranı Ülke Ortalaması

(2013)

% 45.9

İstihdam Oranı Simav Ortalaması

(2013)

% 51.4

Tarım Sektöründe İstihdam Ülke Ortalaması % 22,7
Tarım Sektöründe İstihdam Simav Ortalaması
% 39
Sanayi Sektöründe İstihdam Ülke Ortalaması % 27,2
Sanayi Sektöründe İstihdam Simav Ortalaması
% 25,7
Hizmet Sektörü İstihdam Ülke Ortalaması % 50
Hizmet Sektörü İstihdam Simav Ortalaması % 35,3

Enerji

Elektrik Hattı Bakım YG TRAFO

2

AG TRAFO

2

Kayıp Kaçak Oranı ( 2014)

%5

Turizm
Eynal Kaplıcaları Yıllık Ziyaretçi Sayısı 71 000
Eynal Kaplıcaları Yıllık Geceleme Sayısı 233 000
Eynal Kaplıcaları Sıcak Su Derecesi 137
Jeotermal İle Isıtılan Konut Sayısı 5 000
Bu veriler Zafer Kalkınma Ajansının "KÜTAHYA YEREL EKONOMİK GELİŞME PROGRAMI" isimli kitabından alınmıştır.